EXTREMITER 2010                 EDICE BETTER FUTURE

Unikátní přístroj pro VAKUOVĚ-KOMPRESNÍ TERAPII

Přístroj pro vakuově-kompresní terapii slouží pro léčbu poruch prokrvení končetin, zvláště při periferních komplikacích diabetu, kde je jeho účinnost při léčbě senzomotorické diabetické polyneuropatie i při léčbě diabetických ulcerací (diabetická noha) mimořádně velká. Je klinicky prokázáno, že podávání procedur vakuově-kompresní terapie zabraňuje vzniku a rozvoji senzomotorické diabetické polyneuropatie, jakož i vzniku diabetických ulcerací. I v případě rozvinutých neuropatických nebo trofických defektů lze ovšem dosáhnout klinicky významné remise potíží.

Léčba závažných onemocnění

 • periferní komplikace diabetu
 • podpora hojení bércových vředů
 • ischemická choroba dolních končetin
 • funkční onemocnění artérií končetin
 • úžinové syndromy (karpální tunel, tarzální tunel)
 • degenerativní onemocnění pohybového aparátu
 • algodystrofický syndrom

Hlavní výhody

 • klinicky zdokumentovaná, mimořádně účinná metoda fyzikální terapie
 • počítačem řízený průběh procedury
 • možnost objektivizace a optimalizace účinku procedury
 • strojní podpora polohování pacienta usnadňuje obsluhu a zvyšuje účinnost
 • možnost doplnění synergickou terapií oxidem uhličitým


Popis principu procedury

Podtlaková fáze

Snížení extravazálního tlaku vyvolá zvýšenou filtraci plynů a látek do tkání. Postupně se stimuluje arteriogeneze a nově vytvářenými arteriálními kolterálami je krev přiváděna i do obliterovaných úseků periferie.


Druhotný pokles tlaku intravazálního stimuluje vznik a rozvoj kolaterálního oběhu a neovaskularizaci.  

Přetlaková fáze

Přetlaková fáze vytlačuje krev žilním systémem. Zlepšuje arteriovenózní tlakový spád v kapilární oblasti. Zvýší se též absorpce tekutiny z tkání.


Zmenšuje se objem venózní krve, snižuje se trombonická aktivita a zrychluje lymfatická drenáž. 


Počítačem řízený a monitorovaný průběh léčby

Vakuově-kompresní terapie vyžaduje precizní řízení průběhu přetlakové a podtlakové fáze. Různé průběhy terapie jsou přitom optimální pro různé diagnózy. Proto je přístroj řízen výkonným počítačem optimalizovaným pro rychlou a efektivní obsluhu. Počítač umožňuje vybírat průběh procedury podle diagnózy (cca 500 léčebných procedur ve 12 základních skupinách), pracovat s nejčastěji používanými procedurami nebo dokonce na dálku přímo lékařem vybírat pro konkrétního pacienta na konkrétním přístroji vhodnou proceduru.

Pacientský monitoring - diagnostické moduly pro optimální a šetrnou léčbu

Kromě sofistikovaného systému řízení procedury je k přístroji Extremiter nabízen také přídavný modul "Pacientský monitoring". Ten umožňuje zcela objektivně sledovat okamžitou reakci pacienta na proceduru prostřednictvím přesného měření změn objemu končetiny (V, delta_V), saturace arteriální krve kyslíkem (SpO2) a perfúzního indexu (PI). Monitoring tak umožňuje, aby měl jak fyzioterapeut, tak i lékař proceduru vakuově-kompresní terapie stále pod kontrolou a v případě potřeby mohl operativně modifikovat její parametry.


Modrá křivka
- prokrvení končetiny významně roste

Zelená křivka - objem končetiny mírně klesá

Červená křivka - konstantní až rostoucí průběh svědčí o fyziologickém průběhu procedury


Dokumentace k přístroji a metodě