SALUTER MOTI

Přístroj pro VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETICKOU STIMULACI

Přístroj SALUTER MOTI vyniká mimořádně vysokým výkonem, díky kterému opravdu účinně a rychle odstraňuje bolest. Je však zároveň schopen napravovat ztížené vedení vzruchů po nervových vláknech (např. při diabetických neuropatiích), vrací tkáním jejich potřebnou pružnost a elastičnost, zlepšuje lokální prokrvení a vrací svalům jejich sílu. Vzhledem k dostatečné hloubce dosahu a objemu stimulovaných tkání umožňuje přístroj bezkontaktní stimulaci i hluboko uložených svalů a nervových drah.

Přístroj umožňuje percepční, tedy pacientem vnímanou a přitom nebolestivou stimulaci elektromagneticky indukovanými elektrickými proudy, jejímž důsledkem je rychlý a mohutný analgetický účinek a zlepšení funkce krevního řečiště. Přístroj svým působením vyvolává nervové vzruchy, které jsou z místa léčby vedeny do centrální nervové soustavy. Ta tyto vzruchy vyhodnotí a na základě jimi přenášené informace vygeneruje signály, které jsou vedeny zpět do místa léčby. Tak se nejen obnovuje zhoršená funkce nervových drah, případně se posiluje svalstvo, ale zajišťují se i další požadované terapeutické efekty, například rozptyl nežádoucím způsobem nahromaděných částic (disperzní efekty) nebo uvolnění chronicky ztuhlých tkání (tixotropní efekty). Přístroj je unikátní v tom, že vysoká proudová hustota indukovaných elektrických proudů bezpečně poskytuje rovněž efekty motorické, tedy kontrakce příslušných svalových vláken bezkontaktně ovlivňovaných aplikátorem přístroje, a to jak u svalů fázických tak i tonických, v dostatečné hloubce i v požadovaném objemu svalu.


Příklady osvědčených indikací

 • sexuální dysfunkce neuropatické nebo cévní etiologie
 • bezkontaktní stimulace pelvického svalstva (podpůrná léčba stress-inkontinence a některých prostatických syndromů, pelvic pain syndroms)
 • posilování netrénovaných svalů
 • neuropatie končetin
 • poruchy kapilárního prokrvení končetin
 • svalové dysbalance osového systému těla - bolesti zad spojené s recidivujícím ischiasem
 • chabé i spastické parézy po iktech nebo úrazech CNS
 • bolestivá degenerativní i poúrazová onemocnění pohybového aparátu

Hlavní výhody

 • bezkontaktní aplikace i na těžko přístupných místech těla
 • účinnost mnohonásobně převyšuje efekty magnetoterapie, ultrazvuku či podobných procedur, přičemž doba procedury může být velmi krátká
 • proudová hustota bezkontaktně indukovaných elektrických proudů produkovaných přístrojem SALUTER MOTI dosahuje až několika set A/m2; při těchto parametrech již pacient nejen léčbu subjektivně plně vnímá, ale dosahuje se kontrakcí ochablých nebo dokonce i ochrnutých svalů, zatímco spastické svaly se naopak uvolňují

Řízení průběhu procedury

Řídící počítač přístroje umožňuje individuální přizpůsobení procedury konkrétnímu pacientovi. Je při něm uživatelsky možné řídit intenzitu terapie, délku pulsního paketu a pauzy mezi pakety nebo dílku celé terapie. Vedle toho přístroj umožňuje zvolit funkční režim, buď kontinuální generování pulsních paketů, vygenerování jednoho pulsního paketu nebo pouze jediného impulsu. Parametry procedury jsou přitom mezi sebou svázány biomedicínským účinkem, proto řídící systém počítače dovoluje zvolit pouze přijatelné a bezpečné kombinace hodnot parametrů. 


Dokumenty k přístroji