SAVIOLUM

Patentovaný přístroj pro
NÍZKOENERGETICKOU MAGNETORESONANČNÍ TERAPII

Přístroj SAVIOLUM stimuluje buňky postižených tkání energetickými kvanty vznikajícími během terapie přímo na subatomární úrovni. Využívá princip magnetické resonance vodíkových jader pro účinnou léčbu akutních i chronických onemocnění pohybového aparátu.

Při terapii se využívá unikátní fyzikální možnosti, jak podpořit regeneraci a reparaci tkání a to dodáním energie pro opravu kvarterní struktury bílkovin - molekul života. Pro tento účel lze využít magnetické resonance jader atomů vodíku, kterých je ve všech tkáních dostatek. Resonančně stimulovaná jádra vodíku pak sama produkují energetická kvanta podporující biochemii života. Fyzikální princip je tedy obdobný magnetoresonanční diagnostice, ovšem s daleko menšími a šetrnějšími energiemi.

Je prokázáno, že magnetoresonanční terapie má významné terapeutické účinky, zvláště při artrózách a chondromalaciích velkých i malých kloubů a při vertebrogenních degenerativních onemocněních. Jedná se o neinvazivní metodu, která nevyžaduje dokonce ani bezprostřední kontakt s povrchem těla a vyznačuje se vysokou bezpečností.

Unikátnost metody je založena na třech krocích, periodicky se opakujících každou sekundu:

 • velmi malými, ale přesně resonančně dávkovanými elektromagnetickými oscilacemi vyprodukovanými přístrojem se významně zvýší energie obrovského množství jader atomů vodíku v léčené části těla
 • přímo z těchto resonančně aktivovaných jader (nikoliv zvenčí těla) poté vylétají fotony elektromagnetického vlnění nesoucí dostatečná kvanta energie, kterou k cíli dopravují bez nutnosti překonávání nejrůznějších bariér
 • energie kvant elektromagnetické energie se tak může uplatnit při reparacích poruch v mezimolekulárních interakcích utvářejících vyšší prostorovou strukturu složitých biomolekul (např. kolagenu, hemoglobinu, nejrůznějších enzymů, včetně enzymů Krebsova cyklu)

Příklady osvědčených indikací

 • podpůrná léčba při vegetativních dysbalancích
 • kosmetické aplikace
 • podpora léčby degenerativních onemocnění různých orgánů a tkání
 • periferní polyneuropatie
 • léčba bolestivých stavů
 • podpůrná léčba při komplexním regionálním bolestivém syndromu
 • aseptické kostní nekrózy
 • podpůrná léčba poranění v oblasti pohybového aparátu
 • vertebrogenní degenerativní i poúrazová onemocnění různé etiopatogenéze
 • degenerativní onemocnění pohybového aparátu, zvláště artrózy a chondromalacie velkých i malých kloubů

Hlavní výhody

 • účinkem plně ekvivalentní nákladným přístrojům pro nízkoenergetickou magnetoresonanční léčbu
 • klinicky potvrzená účinná léčba chronických onemocnění pohybového aparátu
 • přístroj je cenově snadno dostupný, bezpečný, obsluha je mimořádně jednoduchá
 • buňky léčených tkání jsou stimulovány energetickými kvanty vznikajícími během terapie přímo na subatomární úrovni

Dokumenty k přístroji