VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Karel KRAUS, MBA
jednatel

Karel Kraus je absolventem oboru Technická kybernetika na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze a postgraduálního programu MBA na City University of Washington.
Svou kariéru zahájil na odborných pozicích v oboru IT v soukromé i akademické sféře. V letech 1993 - 2011 působil jako manažer Výzkumného střediska Praha americké společnosti Rockwell Automation Inc.
V roce 1996 byl jedním ze zakladatelů společnosti CertiCon a.s. Aktuálně působí jako Provozní ředitel (COO) a zároveň místopředseda představenstva ve společnosti CertiCon a.s., dále pak jako statutární zástupce společností EMBITRON s.r.o., HydroCon a.s. a EnergyCon s.r.o. patřících do skupiny CertiCon Group.


doc. PhDr. Ing. Jaroslav PRŮCHA, CSc., Ph.D. 
ředitel pro vědu a výzkum

Absolvent studia oboru biokybernetika; pokračoval ve studiu medicínské elektroniky a lékařské biofyziky. Studoval též filozofii, historii a didaktiku přírodních věd.Pracoval v Československé akademii věd, Ústavu organické chemie a biochemie, kde se věnoval výzkumu biofyzikálních a biochemických interakcí živých organismů. Poté působil na několika univerzitách a ve výzkumných centrech v tuzemsku i v zahraničí. Spolupracuje s Fakultou biomedicínckého inženýrství ČVUT a s Katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. Hlavní oblastí jeho současného odborného zájmu je především výzkum a vývoj nových medicínských technologií využívajících fyzikálních energií. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných příspěvků a několika monografií, skript a učebnic, účastní se též práce specializovaných pracovních skupin Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro podporu exportu a pro mezinárodní průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Velmi úzce spolupracuje s řadou českých i zahraničních lékařských fakult a předních zdravotnických pracovišť. Aktivně se zapojuje do činnosti Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR. V rámci společnosti Embitron vede několik nových výzkumných projektů.


Ing. Jan VALENTA
obchodní a provozní ředitel

Jan Valenta vystudoval obor Informatika a výpočetní technika na Západočeské univerzitě v Plzni. Před působením ve společnosti EMBITRON pracoval jako projektový manažer v oblasti IT a také v manažerských pozicích, kde zodpovídal za vývoj, projektový management a obchod . Vedl řadu rozsáhlých projektů spojených s komplexním vývojem a dodávkou informačních systémů především pro organizace státní správy, např. pro Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Český úřad zeměměřický a katastrální. 
Od počátku roku 2016 působí v rámci skupiny CertiCon Group jako ředitel pobočky společnosti CertiCon a.s. v Plzni a jako obchodní a provozní ředitel společnosti EMBITRON s.r.o.