Česky | English | Русский

Seminář: Příspěvek k novým trendům ve fyzikální medicíně

16.04.2018

Společnost Embitron se jako spolupořadatel podílí na odborném semináři pro odbornou veřejnost na téma "Příspěvek k novým trendům ve fyzikální medicíně".  Cílem semináře je představit široké lékařské a zdravotnické odborné veřejnosti nové poznatky v oblasti léčby cévních onemocnění končetin i celého pohybového aparátu v oblasti fyzikální léčby. Seminář bude také věnován prezentacím a odborným přednáškám zaměřeným na unikátní metody a přístroje fyzikální terapie z nabídky společnosti EMBITRON s.r.o.

Odborným garantem semináře je Prim. MUDr. Zdeněk Kunc, CODUM s.r.o., Poliklinika Modřany, RHB. 

Přednášejícími jsou:

  • Doc.PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., CSc., FBMI ČVUT Praha, spol. prac. ČVUT A UK, 1 lékařská fakulta UK Praha
  • Prim. MUDr. Zdeněk Kunc, CODUM s.r.o., Poliklinika Modřany, RHB
  • Mgr. Sylva Janečková, CODUM s.r.o., Poliklinika Modřany, RHB
  • MUDr. Pavel Homolka, Reha-Praktik, s.r.o. a Reha-Praktik služby s.r.o.

Termín konání semináře: 17. 5. 2018, 10.00 - 16.30


Podrobný program a přihlášku k semináři stáhnete zde: