Česky | English | Русский

INOVAČNÍ PROJEKTY

Společnost EMBITRON s.r.o. realizuje projekt s názvem "Nedestruktivní medicínský laser pro HPLT", reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001238, který byl zahájen v červenci 2016 a jeho realizace je plánována až do července 2019. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na vývoj zcela nového přístroje - nedestruktivního medicínského laseru pro HPLT (high power laser therapy) s distribuovaným zářivým tokem, adaptabilním výkonem a s možností kombinace účinných energií generovaných fotonů. Inovativnost projektu spočívá jednak ve zcela nových technických parametrech laseru, a také v jeho předpokládané příznivé ceně a tedy i v dostupnosti pro širší spektrum poskytovatelů zdravotnických služeb.