Česky | English | Русский

VAS-07                     EDICE BETTER FUTURE

Přístroj pro DISTANČNÍ ELEKTROTERAPII 


Distanční elektroterapie je procedurou, která příznivě léčebně ovlivňuje bolestivé stavy, podporuje hojení tkání pohybového aparátu a léčbu kůže (bércové vředy, diabetické ulcerace atd.). To vše bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta.

Bezkontaktní princip elektroléčby výrazně omezuje kontraindikace a rizika této procedury v porovnání s klasickou kontaktní elektroléčbou. Zcela vylučuje rizika popálení a chemického poleptání kůže a umožňuje aplikovat proceduru přes oděv, obvaz, sádru či ortézu.

Tato terapie produkuje ve tkáních indukovanou proudovou hustotu kolem 1A/m2, která sice ještě nevyvolává percepční natož motorické efekty, ale je zhruba 100krát silnější než u pulzní magnetoterapie, což spolu s možností volit nejen impulsní ale též interferenční elektroléčebné proudy vede k významným analgetickým účinkům a podpoře procesů hojení.  


Přístroj VAS-07 je vyráběn ve dvou provedeních - BASIC a STRONG. Varianta STRONG vyniká především významně zesílenými indukovanými elektroléčebnými proudy a větším hloubkovým dosahem i objemem působení.

Hlavní přednosti modelu STRONG

 • významně vyšší intenzita impulsních a interferenčních léčebných proudů
 • větší objem léčených tkání a větší hloubka léčebného dosahu
 • jednodušší obsluha a lepší polohovatelnost elektroléčebného aplikátoru
 • efekt rotujícího vektoru interferenčních proudů, který dovoluje účinnou homogenní léčbu postižených tkání

Příklady osvědčených indikací

 • degenerativní onemocnění kloubů
 • artrózy a chondromalacie
 • vertebrogenní onemocnění
 • následky úrazů, fraktury
 • poruchy trofiky a mikroangiopatie
 • bursitis, tendinitis
 • aseptické kostní nekrózy
 • entezopatie a epikondylitidy
 • polyneuropatie a periferní parézy

Počítačem řízený průběh léčby

Pro jednotlivé diagnózy jsou požadovány specifické frekvenční a časové parametry. Proto je celý průběh procedury řízený počítačem, který vhodně v reálném čase kombinuje jeden nebo více léčebných proudů impulsních a/nebo jeden nebo více léčebných proudů interferenčních. 

Přístroj pro tento účel nabízí 131 připravených diagnóz, které jsou členěny jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní, degenerativní, zánětlivá a další) a dále podle lokalizace potíží (celkem 21 lokalit) na těle pacienta. Kromě předprogramovaných elektroléčebných proudů umožňuje přístroj nastavit další elektroléčebné proudy s plně individuálními parametry nebo si vytvořit vlastní seznam "oblíbených" procedur za účelem jejich rychlé volby. Kromě toho přístroj disponuje dalšími více než 100 programy určenými pro aplikaci speciálních procedur (např. pro transkutánní nervovou stimulaci TENS, aplikaci Nogierových, Bahrových, Clausových a Reiningerových frekvencí, aplikaci frekvencí pro dosažení cyklotronové rezonance pro ovlivnění elektricky nabitých částic přestupujících přes buněčnou membránu).