Česky | English | Русский

EXTREMITER 2020                    

Přístroj pro VAKUO-KOMPRESNÍ TERAPII 

Prokrvení končetin

Unikátní přístroj pro vakuovou kompresní terapii.

Účinná léčba poruch prokrvení končetin, stagnujícího metabolismu a zhoršených trofických hladin.

VAKUO-KOMPRESNÍ TERAPIE

Přístroj pro vakuovou kompresní terapii se používá k léčbě poruch prokrvení končetin, zejména u periferních komplikací diabetu, přičemž jeho účinnost při léčbě senzomotorické diabetické neuropatie a léčbě diabetických vředů (diabetické nohy) je mimořádně významná. Bylo klinicky prokázáno, že postupy vakuově-kompresní terapie zabraňují vzniku a rozvoji senzomotorické diabetické neuropatie i vzniku diabetických vředů. Významného snížení obtíží lze dosáhnout v případech rozvinutých neuropatických nebo trofických defektů.


HLAVNÍ VÝHODY

Klinicky zdokumentovaná, mimořádně účinná metoda fyzikální terapie. Počítačem řízený průběh procedury, možnost objektivizace a optimalizace efektu procedury. Mechanická podpora polohování pacienta zjednodušuje operaci a zvyšuje efektivitu. Volitelně lze přidat synergickou terapii oxidem uhličitým.


LÉČBA ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ

Periferní komplikace diabetu podpora hojení žilních bércových vředů periferní tepenné onemocnění funkční poruchy tepen končetin úžinové syndromy (karpální tunel, tarzální tunel) degenerativní onemocnění pohybového aparátu algodystrofie, léčba komplexního regionálního bolestivého syndromu u dospělých.


PODTLAKOVÁ FÁZE

Snížení extravazálního tlaku způsobuje zvýšenou filtraci plynů a látek do tkání. Postupně je stimulována arteriogeneze a krev je nově vytvořenými arteriálními kolaterálami přiváděna do obliterovaných úseků periferií.

PŘETLAKOVÁ FÁZE 

Tlaková fáze tlačí krevní žilní systém, zlepšuje arteriovenózní tlakový gradient v kapilární oblasti. Tím se také zvyšuje vstřebávání tekutin z tkání.


Sekundární pokles intravaskulárního tlaku stimuluje vznik a rozvoj kolaterálního oběhu a neovaskularizace.

Snižuje se objem žilní krve, snižuje se trombotická aktivita a zrychluje se lymfatická drenáž..