Česky | English | Русский

EXTREMITER 2020 A VAS 07                    

VYUŽITÍ VE SPORTOVNÍ MEDICÍNĚ

REGENERACE A ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI

Funkce

Přístroj EXTREMITER 2020 funguje na principu vakuo kompresní terapie. Vakuově-kompresní terapie je založena na automatickém střídání fáze podtlaku a fáze přetlaku v aplikačním válci, ve kterém je umístěna léčená končetina. V důsledku působení řízeného podtlaku a periodických tlakových změn se obnovuje krevní zásobování v končetině, signifikantně se zvyšuje prokrvení končetiny i kapilární filtrace kyslíku a dalších potřebných látek (včetně farmak), účinněji se odstraňují nežádoucí metabolity, podporuje se vznik a rozvoj cévních kolaterál, neovaskularizace a celkově se zlepšuje metabolismus a trofika končetiny a do jisté míry celého organismu.

HLAVNÍ VÝHODY

Pomocí přístroje EXTREMITER 2020 může dosáhnout vrcholový sportovec

  • maximální regenerace svalstva
  • lepší prokrvení končetin
  • zvýšení výkonnosti sportovce

URYCHLENÍ HOJENÍ A SNÍŽENÍ BOLESTI

Funkce

Zařízení VAS funguje na principu distanční elektroterapie. Poměrně nová forma bezkontaktní elektroterapie, která umožňuje šetřit pokožku a aplikaci přes oděv či obvaz. Využívá působení elektrického proudu vznikajícího v hloubce tkání prostřednictvím elektromagnetické indukce a svými mechanismy účinku vytváří přechod mezi elektroterapií a magnetoterapií.

U DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE je záměrně potlačena magnetická složka, má ještě asi 10x menší hodnoty než klasická elektroterapie - tyto parametry postačují pro vyvolání požadovaného účinku.


HLAVNÍ VÝHODY

  • Snižuje bolest v poraněném místě
  • Zlepšuje hojivé procesy měkkých tkání
  • Vazodilatační
  • Protizánětlivý
  • Myorelaxační
  • Analgetický