Česky | English | Русский

Odborný seminář společnosti EMBITRON v Karlových Varech

23.05.2017

23. května proběhl v Karlových Varech za podpory společnosti EMBITRON odborný seminář na téma "Moderní trendy ve fyzikální medicíně". Přednášejícím byl Doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., CSc. z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Prim. MUDr. Zdeněk Kunc ze společnosti CODUM s.r.o., Poliklinika Modřany. Odborným garantem semináře byl Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc. 

Účastníci si mohli kromě získání informací o posledních poznatcích v oblasti fyzikální medicíny také prohlédnout a vyzkoušet přístroje EMBITRON, které právě těchto poznatků využívají.